جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

غوغاسالاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

غوغاسالاری

Loading the player...

دانلود

غوغاسالاری

Ochlocracy

غوغاسالاری به معنای حکومت عوام زورمند (اوباش) و مدیریت جاهلین بر جامعه ای است. در این زمان پست‌های مهم حکومتی و کارهای اداره کشور به دست عوام و علی‌الخصوص اوباش زورمند می‌افتد.دموکراسی اگر چه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین نوع حکومت در جامعه مطرح شود؛ اما در عین حال ممکن است به ورطه غوغاسالاری و به طبع آن عدم ثبات سیاسی و اقتصادی منجر شود.حکومتی که در آن انسان‌های نالایق بر سر کار آمده و غیرمتخصصین در اداره کشور راه پیدا کند، ممکن است تا سرحد سقوط راه پیدا کند.