رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

فخرالدین فتح الله مستوفی قزوینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فخرالدین فتح الله مستوفی قزوینی

فخرالدین فتح الله مستوفی قزوینی

Fakhruddin Fethullah Mostofi Qazvini

زمانی که از خاندان بزرگ و اصیل قزوین یعنی مستوفی صحبت به میان می آید علاوه بر حمدالله مستوفی برادر بزرگوار ایشان نیز به نام فخرالدین فتح الله مستوفی قزوینی از مشاهیر و شعرا و نویسندگان بزرگ قزوین و ایران به حساب می آید.ایشان نیز از علما و عرفا بزرگ قزوین بوده و خیلی از درس ها را از برادر خود فرا گرفته اند.

در آثار ایشان نیز در باب قزوین مطالب مهم و کلیدی بسیاری بوده که امروزه بیشتر آنها از بین رفته و در دسترس نمی باشد.حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده از این شخصیت نیز به عنوان یکی از شاعران بزرگ و خوب قزوین یاد می کنند.ظاهرا از قالب های شعری ایشان به غزل توجه بیشتری داشته و غزلیات زیبایی را نیز سروده است.

ولی متاسفانه امروزه خیلی از شعر های این شاعر بزرگ از بین رفته و یا دسترس نمی باشد.یکی از غزلیات زیبای ایشان توسط حمدالله مستوفی در کتاب تذکره ثبت گردیده که از دیدگاه شعری شعری کاملل زیبا و قابل توجهی می باشد.

Loading the player...