جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مانتو آستین کیمونو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مانتو آستین کیمونو

مانتو آستین کیمونو

Kimono sleeve sweatshirts

این مدل مانتو هم کوتاه و هم بلند بوده و این آستین فرد را چاق تر نشان می دهد. آستین کیمونو روی بالاتنه جلو و پشت طراحی می شود خط کارور را باید داشته باشیم. گوشه گردن نقطه  Aاز نقطه  Aروی خط کادر قد آستین +قد سرشانه نقطه  Bانتهای کادر می شود. به صورت قائمه 10 سانت پایین می آییم بعد انتهای این خط C می نامیم از نقطه ی C به A وصل می کنیم.

با گونیا روی A-C قائمه پایین می آییم به اندازه ی 1/2دور مچ + (0.5-3) این نقطه Tمی نامیم. (خط کمر . پایین تر .یا بالا تر )معمولا گشادی دارد زیر حلقه نقطه  Sبه M را اندازه زده بعد 1/2-1/3 آن را روی  Sنیم ساز جلو می رویم از  Mبه  Rهلال می کنیم می توانیم خط C-B که 10 سانت پایین می آییم.می توانیم کم کنیم. آستین کیمونو برای اینکه این آستین موقع دوخت مثل خورد یا چین روی درز می شود این آستین را از نصف تیکه جدا گانه اضافه می کنیم.

Loading the player...