سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی استانها-قزوین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معرفی استانها-قزوین

دانلود

مقدسى که در حدود میانه سده چهارم هجرى مى زیسته است مى نویسد: (و قزوین - بزرگ و نفیس است - در ان نهرى است و برگرد آن بارویى و در درون او شهرى است که جامع در آن است و آن را تاکستان بسیارى است. در خبر، قزوین باب الجنه است در شهرهاى (ری) عظیم تر از آن نیست.)کهن‌ترین سند دربارهٔ نام قزوین نوشتهٔ قداثر بن جود است که در نیمهٔ دوم سدهٔ سوم هـ.ق مى‌زیست. نام قزوین به فارسى کشوین خوانده مى‌شد. 
براساس اسناد و مدارک موجود، ‌ قدمت و سابقهٔ تاریخى منطقهٔ‌ قزوین به دوران حکومت مادها، در قرن نهم پیش از میلاد، مى‌رسد. در آن زمان، ناحیهٔ‌ کوهستانى جنوب و جنوب غربى قزوین جزئى از قلمرو مادها به شمار مى‌‌رفت که همواره مورد تاخت و تاز اقوام و قبایل مختلف، از جمله اقوام دیالمهٔ طبرستان، قرار داشت. 
بررسیِ آثار و ابزار به‌دست آمده از تپهٔ سگزآباد در بخش بوئین‌زهرا، نشان مى‌دهد که این منطقه در هزاره‌هاى چهارم و پنجم پیش از میلاد، زیستگاه جماعت‌هاى انسانى بوده است.