جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

میدان ارگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میدان ارگ

Loading the player...

دانلود

میدان ارگ

Citadel Square

میدان ارگ، میدان شاه یا میدان توپخانه قدیم (با میدان توپخانه (سپه) اشتباه نشود) میدانی در در شمال تهران قدیم درون حصار صفوی (شاه طهماسبی) بود.تاریخ ارگ تهران به دوره صفویه باز می گردد.

این ارگ خود بارویی جداگانه داشت و خندقی آن را از شهر جدا می کرد در این فاصله بین خندق و ورودی ارگ میدانی جای رفته بود که به نام‌های میدان شاه، میدان توپخانه (قدیم) (به دلیل وجود توپ‌های مختلف از جمله توپ مروارید)، باغ گلشن، میدان ارگ، تخته پل (برای ورود به این میدان پلی چوبین بر روی خندق زده بودند) شناخته می‌شد.

در دوره سلطنت ناصرالدین شاه توپ‌های این میدان جمع آوری شده و به میدان توپخانه (جدید) منتقل کردند. در واقع آنچه که از میدان توپخانه قدیم برجای مانده است تنها توپ مروارید است.