می گویم از کنار زیارت نرفته ها

می گویم از کنار زیارت نرفته ها
 
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها
 
اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
 
این است روزگار زیارت نرفته ها
 
امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
 
هیات در انحصار زیارت نرفته ها
 
انگار بین هیات ماهم نشسته بود
 
زهرا به انتظار زیارت نرفته ها
 
در روز اربعین همه ما را شناختند
 
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»
 
اما هزارمرتبه شکر خدا که هست
 
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها
 
باب الحسین قسمت آنانکه رفته اند
 
باب الرضا قرار زیارت نرفته ها
 
غم میخورم برای دل رهبرم که هست
 
تنها طلایه دار زیارت نرفته ها
 
گفتند شاعران همه ازحال زائران
 
این هم به افتخار زیارت نرفته ها


نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟
% آرا
54% 20 a. شعر مذهبی
22% 8 b. شعر آیینی
5% 2 c. شعر کهن فارسی
19% 7 d. شعر نو

کل آرا: 37

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰.