سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

نبض - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نبض

  • تهیه کنندگان : بابک حسینیان و سید مهدی حسین زاده حسینی
برنامه تلویزیونی «نبض» با رویکرد مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۲۲:۳۰ به مدت۳۰ دقیقه از شبکه استانی سیمای قزوین پخش می شود.
برنامه ی تلویزیونی «نبض» با هدف فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی و حمایت از بخش تولید داخلی و همچنین اصلاح نگرش های غلط رفتاری در فرهنگ عامه بویژه ذهنیت های منفی برتر بودن کالای خارجی در سیمای مرکز قزوین تولید و پخش می شود.
این برنامه با نگرش چند بعدی از سیمای مرکز قزوین پخش می شود که مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان را بصورت کارشناسی بررسی و برای اصلاح مشکلات و رفع موانع موجود در جامعه راهکارهایی ارائه می دهد.
برنامه ی «نبض» در ۲ بعد اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی در سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید می شود که در بعد اقتصادی مسائل مربوط به اقتصاد استان، توانمندی های صنعتی، تولیدی، معیشت خانواده، کشاورزی، خدمات و مسکن استان و همچنین ظرفیت ها و چالش های ی این بخش ها بررسی و تبیین می شوند؛ تا هندسه ی اقتصادی استان به مخاطبان معرفی گردد؛ در بعد اجتماعی و فرهنگی هم با نگرشی کارشناسانه و آسیب شناسانه به مسائل فرهنگی استان در حوزه ی مصرف کالای ایرانی و همچنین بررسی رفتارهای ناصحیح فرهنگی می پردازد که برای اصلاح این رفتارها راهکارهایی عملیاتی و عینی ارائه می دهند.
سال تولید: ۱۳۹۷