جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

نوروز در قزوین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوروز در قزوین

نوروز در قزوین

مردم استان قزوين مانند مردم ديگر مناطق ايران، از اوايل اسفندماه خود را براي برگزاري مراسم سال نو آماده مي کنند. آن ها همراه خانه تکاني و نظافت، به خانه تکاني دل هاي خود مي پردازند و در روز عيد با چيدن سفره هاي رنگين، پذيراي ميهمانان خود مي شوند. آن ها در سفره هاي پارچه اي قلمکار و ظروف رنگارنگ بلوري، انواع شيريني هاي خانگي، انجير، آلبالوي خيس شده، نخود، کشمش و نقل و نوعي توت را که با خمير پودر پسته و بادام درست مي کنند، مي چينند و به ميهمانان تخم مرغ رنگ شده (با پوست پياز) عيدي مي دهند. امروزه از روز اول عيد، ديد و بازديدهاي خانوادگي آغاز مي شود و تا قبل از 13 به در پايان مي گيرد.