جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نوش دارو پس از مرگ سهراب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوش دارو پس از مرگ سهراب

نوش دارو پس از مرگ سهراب

Panacea after death of Sohrab

ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب مربوط به داستان رستم و سهراب است که ایرانیان علی الاکثر به جریان نبرد تن به تن این پدر و پسر که تا آن موقع یکدیگر را ندیده و اصلاً نمی شناختند کاملاً واقف هستند.

این داستان تاریخی در واقع نبردی است میان تدبیر آدمی و تقدیر ایزدی.رستم بعد از آن که به سهراب خنجر‌ زهرآگین زد فهمید که سهراب پسرش است. پس فرستاد نوشدارویی بیاورند که اثر زهر را از بین ببرد، اما نوشدارو دیر رسید و سهراب زیر دستان پدر جان داد.

مفهوم و پیام ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب این مطلب را می رساند که:به علاج واقعه بعد از وقوع آن اشاره می کند.این عبارت را زمانی به کار میبریم که کار از کار گذشته و همه راه حلها بی فایده باشد.اين مثَل زماني به كار مي رود كه ابزار و وسايل در هنگام نياز، ناياب اما پس از رفع نياز فراوان باشد.

بهترین دارو هم بعد از مرگ کمکی نمی کند.گاهي اتفاق مي افتد كه آدمي براي جلوگيري از خطري عظيم و يا زيانبخش به هر دري مي زند و از اقدام به هر عملي براي حصول مقصودش كوتاهي نمي كند خلاصه همه گونه سعي و تلاش را حتي خارج از حدود مقدرات و امكان انجام مي دهد ولي توفيق حاصل نمي كند و متحمل زيان و ضرر فاحش مي شود.

اگر در اين هنگام كه همه چيز به ناكامي و نامرادي گراييده آمال و آرزوها يكسره بر باد رفته است غفلتاً راه فرج و گشايشي پيدا شود و امكان حصول مقصود فراهم آيد، چون ديگر نفع و فايدتي بر آن مترتب نيست در چنين موقع و موردي عبارت مثلي بالا را به كار مي برند و از آن براي بيان مقصود استشهاد و تمثيل مي كنند.

Loading the player...