Skip to Content

همایش شیرخوارگان حسینی در قزوین

همایش شیرخوارگان حسینی در قزوین

همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه بیست‌وچهارم مهرماه مصادف با دومین روز ماه محرم در قزوین همزمان با بیش از ۳۵۰۰ نقطه در سراسر دنیا برگزار شد.