جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

پادشاه ظالم و باغبان پیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پادشاه ظالم و باغبان پیر

Loading the player...

پادشاه ظالم و باغبان پیر

Cruel king and the old gardener

در روزگاران پادشاه ظالمی زندگی می کرد که روزگار مردم را تیره و تار کرده بود و از هر مال و اموالی از مردم که خوشش می آمد با زور و سرنیزه تصاحب می کرد.روزی به گوش پادشاه می رسانند که پیرمرد باغبانی در شهر می باشد که باغی زیبا دارد.

دستور می دهد که باغ پیر مرد را به زور از دستش تصاحب کنند و خانواده او را از باغ بیرون نمایند.پیرمرد باغبان نیز به به جهت ظلمی که به وی شده بود به قصر رفته و ادعا می کند که صنعتگری ماهر است و می تواند که تاجی از طلای ناب برای حاکم درست کند که قدرت جادویی دارد.این تاج می تواند دوست و دشمن را تشخیص داده و در برابر دوست خود را نشان دهد و در مقابل دشمن ناپدید گردد.