رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

پل لیشاوندان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل لیشاوندان

Loading the player...

دانلود

پل لیشاوندان

Paul Lishavndan

اين پل بر روي رودخانه خوبک ، در ميانه جمعه بازار رشت؛کنار جاده اصلي رشت به فومن و مجاور روستاي ليشاوندان - واقع گرديده و از آثار دوره قاجار محسوب مي شود. پل ليشاوندان در مکاني قرار گرفته که رودخانه در کم عرض ترين بستر خود جريان دارد. اين پل به طول حدود 30 و عرض 6 متر داراي يک دهانه طاقدار اصلي به عرض 30/5 و دو دهانه فرعي و دو طبقه به عرض هر کدام 15/2 متر است. حداکثر ارتفاع پل در بالاي تيزه طاق اصلي به 9 متر مي رسد. طاق به کار رفته در اين پل از نوع جناغي با خيز تند است.

پايه هاي پل در جهت موافق و مخالف جريان آب داراي موج شکن هاي نيم دايره است و بر بالاي دو پايه مياني ، دهانه هاي کوچکتري تعبيه شده است. در دو انتهاي پل آثار دو دهانه مسدود جلب نظر مي کند. مصالح به کار رفته در اين پل ، آجرهايي به ابعاد 5×21×21 سانتيمتر و ملات ساروج است. سطح گذر پل که از ميانه به طرفين داراي شيب نسبتاً ملايم و در طرفين داراي جان پناهي است. اين پل به شماره 1782 به ثبت تاريخي رسيده است.