جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

پهلوان پنبه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پهلوان پنبه

پهلوان پنبه

Bravado

داستان مربوط به پیرمرد دانایی می باشد که به فرزند خود صندوقچه ای هدیه میدهد.درون این صندوقچه نامه ای به همراه انگشتری زیبا وجود دارد که در آن نوشته شده  به شهر رفته و خوشبخت ترین انسان را بیابد.آنگاه با این انگشتر از راز خوشبختی او آگاه شود.

پسرک داستان ما به نام بهادر به همراه مرغ مینا و صندوقچه به شهر رفته و به دنبال خوشبخت ترین انسان می گردد.در این هنگام پهلوانی قوی هیکل و بنیه را می بیند که از دروازه شهر وارد می شود.پهلوان به اهالی شهر در انجام کارهایشان کمک و مساعدت می نمود و این امر باعث شده بود تا بهادر فکر کند او خوشبخت ترین انسان روی زمین است.

بنابراین انگشتری را به دست کرده و به شکل مرغ مینا در آمده تا از راز خوشبختی او آگاه شود.در ادامه ماجرا بهادر با اتفق ها و حوادثی روبرو می شود و در می یابد که پهلوانی به هیکل و جثه بزرگ نبوده و باید پهلوان انسانی با ایثار و انصاف و دلیر باشد.

Loading the player...