جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

کاروانسرای شاه عباسی آوج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای شاه عباسی آوج

Loading the player...

دانلود

این کاروانسرا که با وسعت تقریبی 55× 58 متر در وسط شهر آوج قرار دارد از جمله منزلگاه هایی است که در مسیر های اصلی کشور بنای آن به دستور شاه عباسی آغاز شده وبه سال 1040 قمری – روزگار پادشاهی شاه صفی – پایان یافته است . نمای خارجی ضلع شرقی کاروانسرا – که ورودی اصلی در آن است – سردر بزرگی با قوس هفت و پنج در وسط و هفت غرفه در دو طرف آن به صورت طاقنمای تو ود دارد که از آنها برای عرضه کالا های بازرگانان استفاده میشده و در حدود 5/1 متر از کف زمین بلندتر است .
ورودی اصلی که دارای دو سکو در هر طرف است به هشتی بزرگی می پیوندد که در هر طرفش سه غرفه ساخته اند . نمای داخلی کاروانسرا عبارت است از دو طاقنمای بلند شرقی و غربی که در مقابلشان ایوانی قرار دارد و پشت آنها اتاقی واقع شده است . درگوشه های بنا نیز چهار طاقنمای دیگر و پشت هر یک اتاقی وجود دارد . در دو ضلع شمالی و جنوبی هم جلوی اتاق ها شش طاقنما بر آورده اند. که دو طاقنمای اول و اخر راهروی دسترسی به دهلیزهای طولانی پشت اطاق های چهار سوی کاروانسرا است که کاربری با رانداز و اصطبل داشته اند.
از ویژگی های این کاروانسرا وجود نیم برج های مخروطی شکل سنگی برای پشتیبانی دیوارهای خارجی ، ساخت قوس کلیل و قوس بزرگ سر در ورودی و سکوهای سراسری در راه رو ها ی پشت اتاق ها برای قرار دادن وسائل تجارتی و با رکاروانیان است.زلزه ویرانگر اول تیر 80 آوج اسیب های جدی به این بنا وارد ساخته است .کاروانسرای اوج به شما ره 2177 در فهرست ملی کشور ثبت شده است.