جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

کاروانسرای محمدآباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

Mohammad Abad caravanserai

در مسیر جاده قزوین – بوئین زهرا کاروانسرایی از بناهای دوره صفویه قرار دارد . کاروانسرای محمدآباد از جمله بناهای جالبی است که طرح داخل و خارج آن با هم اختلاف کلی دارند . این اختلاف مربوط به نمای ضلع جنوبی خارج کاروانسرا است . نمای اصلی کاروانسرا عبارت است از یک سردر قوس دار در وسط که در هر طرف آن سه غرفه قرار دارد . از انتهای بازوهای دو طرف سردر دیواری به طول 20/16 متر به طرف شمال پیش می رود و به دیوار پشت اتاق های واقع در ضلع جنوبی کاروانسرا منتهی می گردد . از محل تقاطع دیوار پشت اتاق ها به طول 85/11 متر تا گوشه های جنوب شرقی و جنوب غربی امتداد میابد و با رسیدن به دو برج آجری مدور که در دو کنج قرار دارند پایان میابد . به این ترتیب نمای اصلی کاروانسرا دارای یک طرح پنج ضلعی و دو برج مدور می باشد . درگاه کاروانسرا در جلو به صورت یک جلو خان مستطیل شکل است . پس از در بزرگ هشتی وسیعی قرار دارد . راه پله ای که از راه آن می توان به پشت بام رسید در داخل هشتی قرار دارد . در وسط دو ضلع بزرگ شرقی و غربی هشتی دو قوس بلند دیده می شود که در پشت آنها دالانی قرار دارد . دالان مزبور به عرض 90/3 متر در پشت اتاق های ضلع جنوبی کاروانسرا جای دارد و فاقد غرفه می باشد و تنها طاق تماهایی هم عرض غرفه های نمای خارج و اتاق های ضلع جنوبی در دو طرف ان ساخته شده اند . سقف هشتی با گنبد مدوری که خاص اکثر درگاههای کاروانسراهای دوره صفویه است ، پوشیده شده است . حیاط داخلی کاروانسرا نقشه مستطیل شکل دارد که طول آن 5/50 متر و عرض آن 20/42 متر است . بناهای چهار جانب کاروانسرا با پیروی از اصل قرینه سازی کامل ساخته شده اند چنان که در میان هر یک از جهت های چهارگانه قوس بلندی جای گرفته است که در قسمت سمت جنوب آن سردر ورودی و در سه سوی دیگر آن ایوان هایی بزرگ مانند ایوانهای مسجدهای چهار ایوانی ساخته شده اند . در هر طرف ایوان شمالی ، پنج طاق نما و در دو طرف ایوانهای نمای غربی و شرقی نیز شش طاق نما بنا شده است . طاق نماهای مزبور به قسمت پشت راه ندارند و تنها از چهار طاق نمای واقع در چهار گوشه بنا می توان به دالان پشت غرفه ها راه یافت . دالان سراسری پشت نماهای شمالی و غربی و شرقی 80/3 متر عرض دارد . در دیوار غربی دالان غربی و دیوار شرقی دالان شرقی ، هم عرض غرفه های بیرون ، طاق نماهای سکوداری به عمق 85/1 متر ساخته شده است . عمق این طاق نماهای سکودار در پشت نمای شمالی 25/2 متر است . وضع بناهای دو طرف در ورودی با بناهای سه جانب دیگر اختلاف دارد ، چنان که در هر طرف سردر ، پنج ایوان با همان عرض و عمق غرفه های سه جانب دیگر قرار دارد که در وسط دیوار پشت آنها دری به عرض یک متر کار گذاشته شده است و به اتاقی به طول 70/4 متر راه می یابد . بنای کاروانسرا به تمامی با آجر ساخته شده و تنها در نمای داخل حیاط ، درپی بنا ، یک رج سنگ به کار رفته است . در داخل دالان شمالی ، غرفه های نمای بنا تا ارتفاع 40/1 متر به شیوه نوعی صندوقه چینی توپر با آجر و سنگهای طبیعی ساخته شده است . برج هایی در دو نبش کاروانسرا برپا گردیده تا تکیه گاه مناسبی برای دیوار طویل سراسری به وجود آورده باشند .

ديدنيهاي تاريخي قزوین - جاذبه هاي تاريخي قزوین - جاذبه هاي گردشگري قزوین - اماکن تاريخي قزوین - آثار باستاني قزوین - آثار باستاني ايران - مناطق توريستي بوئین زهرا - بناهاي تاريخي بوئین زهرا - بناهاي صفویه- بناهاي قديمي بوئین زهرا - آثار تاريخي بوئین زهرا - ديدنيهاي بوئین زهرا - آثار ملي بوئین زهرا - کاروانسرا – کاروانسراهای ایران - کاروانسراهای قزوین – کاروانسراهای بوئین زهرا- کاروانسرای محمدآباد- کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا- کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-معرفی کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-عکس کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-تاریخچه کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-قدمت کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-موقعیت جغرافیایی کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-تصاویر کاروانسرای محمدآباد بوئین زهرا قزوین-

Historical sights in Qazvin - the Qazvin historical attractions - tourist attractions of Qazvin - the Qazvin historical places - monuments of Qazvin - Iran's ancient monuments - the Buin Zahra tourism - historical monuments Buin Zahra - Safavyeh- buildings Buin Zahra old buildings - monuments Buin Zahra - sights Buin Zahra - National Heritage Buin Zahra - inn - Caravansary Iran - Qazvin Caravansary - Caravansary Buin Zahra- Mohammad Abad caravanserai inn Mhmdabad- Buin Buin Zahra Mohammad Abad caravanserai Z·hra- Mohammad Abad caravanserai Bouin Zahra in Qazvin Qazvin-introduction-image Buin Zahra Mohammad Abad, Qazvin-inn inn History Mohammad Abad Buin Zahra in Qazvin-old Mohammad Abad caravanserai Buin Zahra Mohammad Abad caravanserai Buin Zahra in Qazvin Qazvin geographically-positioning-images Mohammad Abad caravanserai Buin Zahra in Qazvin -