جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

کاریکاتور بحران جمعیت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاریکاتور بحران جمعیت

کاریکاتور هایی از جنس تلنگر

Cartoons of gender flick

بی شک همه ما اذعان داریم که کاهش جمعیت یعنی بحران در آینده و نچرخیدن چرخه پیشرفت در آینده زیرا نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین رکن های پیشرفت و اقتدار هر کشوری محسوب می شوند؛ و اگر نباشد به حرکت درآوردن چرخ های توسعه نیز، با معضلات عدیده ای مواجه خواهد شد و این تهدید بزرگی در آینده محسوب خواهد شد.کاریکاتور هایی از جنس تلنگر برای خداحافظی عمو، دایی، خاله و عمه از کودکان در سال های آینده. برای نسل ما، چیز غریبی نیست که توی یک خانه سی چهل نفر دور هم جمع شوند و همه شان با هم نسبت داشته باشند اما این صحنه، شاید برای نسلهای بعدی ما تبدیل بشود به آرزو. بچه‌هایی که خواهر و برادر ندارند و بچه هایشان بی خاله و بی عمو و… می مانند!هنرمندان کاریکاتوریست در آثار هنری خود این فاجعه را به روی کاغذ آورده اند و از زوایای دید خود به آن نگاه کرده اند. این مسئله چنان مهم بود که مقام معظم رهبری در چند نوبت در بیانات خود نسبت به تغییر سیاست های جمعیتی و خطراتی که در پی می آورد هشدار دادند. ایشان در بخشی از بیاناتشان فرمودند: من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.از چند سال قبل که زنگ هشدار جمعیتی در کشور به صدا درآمد همه مسئولان و خانواده ها را به فکر فرو برد چرا که سونامی سالخوردگی در راه است و در آینده ای نه چندان دور دیگر چیزی به نام دایی، عمو، خاله و یا عمه و فرزندان آنها وجود نخواهد داشت و یا آنقدر کم می شود که دیگر قابل دیدن نخواهد بود.

خانواده - خانواده و اجتماع - ازدیاد جمعیت - مضرات کاهش جمعیت - جمعیت و بنیان جامعه - جمعیت و استقامت کشور - جمعیت بیشتر خانواده شادتر - پیرامون ازدیاد جمعیت - درباره ازدیاد جمعیت - فواید ازدیاد جمعیت - کاریکاتورهای ازدیاد جمعیت - کاریکاتورهایی از جنس تلنگر - 

Family - Family and community - overpopulation - harms depopulate - Population and society - and the strength of the country's population - more people happier family - the population - about overpopulation - Benefits of overpopulation - overpopulation caricatures - cartoons made of flip -