سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

کلبه مهر(هفته اول شهریور 95) - نمایش محتوای صدا

 

 

کلبه مهر(هفته اول شهریور 95)

نام برنامه : کلبه مهر
  • عل اصغر مجیدی
  • فاطمه علیزاده
  • معصومه ذوالقدر

 

توضیحات :

برنامه ای رادیویی در حوزه خانواده کلبه مهر است. موضوعات حوزه خانواده دسته بندی و در شش روز هفته تقسیم شده است تا در برگیرنده همه موارد مربوط به خانواده باشد.