یک جای دیگر

این گریه های بی سخن اشکال دارد
یا این که چشمان حسن اشکال دارد؟
هرروز می شوئی سه دفعه پیرهن را
مادر،مگر این پیرهن اشکال دارد؟
وقتی که می دانی کسی پشت دری هست
پس با لگد وارد شدن اشکال دارد
دست مرا بشکن،ولی دست علی را
بستن جلوی چشم من اشکال دارد...
آیا نمی دانی که با این دست سنگین
سیلی زدن در گوش زن اشکال دارد؟
درشب تنی را دفن کردن مشکلی نیست
دفن جنازه بی کفن اشکال دارد
یک جای دیگر هم زن غساله می گفت:
من مطمئنم این بدن اشکال دارد
یک لحظه فکرش را بکن که مادر توست
حالا بگو:لطمه زدن اشکال دارد؟
مصطفی خرسندی


نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟(مهلت نظرسنجی تا 29 اسفند ماه 96)
a.b.c.d.
% آرا
64% 18 شعر مذهبی
29% 8 شعر آیینی
7% 2 شعر کهن فارسی
0% 0 شعر نو

کل آرا: 28

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰۰:۰۰.