جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

«مسیر» در سیمای مرکز قزوین
«مسیر» در سیمای مرکز قزوین
شبکه ی استانی سیمای مرکز قزوین مباحث مربوط به انتخابات را در برنامه ی تلویزیونی «مسیر» تبیین می کند. این برنامه با هدف تبیین اهمیت و ضرورت توجه به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، آثار حضور مردم در تعیین سرنوشت خود و خنثی سازی توطئه های دشمنان...
«رو به فردا» در رادیو قزوین
«رو به فردا» در رادیو قزوین
شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین برنامه ی رادیویی «رو به فردا» را پخش می کند. این برنامه با هدف تبیین، تحلیل، تفسیر و تشریح انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ، ترغیب و تشویق مردم برای حضور باشکوه در انتخابات از شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین پخش می...

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:10:36 اذان صبح
06:35:52 طلوع آفتاب
12:21:35 اذان ظهر
18:07:52 غروب آفتاب
18:25:10 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز