سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

رتبه ممتاز برنامه نشاط در ارزیابی های ستادی
رتبه ممتاز برنامه نشاط در ارزیابی های ستادی
برنامه ی تلویزیونی نشاط در ارزیابی های ستادی حائز رتبه ی ممتاز شد. این برنامه در ارزیابی های ستادی توانست در بخش های محتوایی، اجرا، پرداخت هنری، کارگردانی و تیتراژ امتیازی ممتاز کسب کند. نگاه متوازن به رشته های ورزشی مختلف در استان و...

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه نشاط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:03:21 اذان صبح
06:34:31 طلوع آفتاب
13:09:36 اذان ظهر
19:45:17 غروب آفتاب
20:03:06 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز