جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

توسعه صنعت گردشگری مناسبترین منبع آمدهای پایدار
توسعه صنعت گردشگری مناسبترین منبع آمدهای پایدار
توسعه صنعت گردشگری مناسبترین منبع آمدهای پایدار
شهردار قزوین با تاکید بر اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار گفت: 80 درصد زیرساخت ها برای جذب گردشگر فراهم شده است و باید به دنبال این باشیم که با توسعه گردشگری تولید ثروت کنیم.

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شهردار قزوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

04:08:55 اذان صبح
05:55:11 طلوع آفتاب
13:07:20 اذان ظهر
20:19:49 غروب آفتاب
20:39:35 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز