جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

اقتصاد مقاومتی در برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین
اقتصاد مقاومتی در برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین
مدیر دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین «اقتصاد مقاومتی» را یکی از ارکان مهم برنامه سازی در رادیو و تلویزیونی دانست. اکبری گفت: برنامه سازان صداوسیمای مرکز قزوین همواره تولید برنامه با محوریت «اقتصاد مقاومتی» را در دستور کار قرار داده...
اقتصاد مقاومتی در شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین
اقتصاد مقاومتی در شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین
شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین نگاه ویژه ای به تولید برنامه در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند. بگفته ی اکبری مدیر دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین برنامه ی تلویزیونی «چرتکه» با نگاهی موشکافانه و تحلیل گرانه چالش های حوزه اقتصاد...

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ما میتوانیم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:31:18 اذان صبح
07:02:21 طلوع آفتاب
11:58:55 اذان ظهر
16:55:16 غروب آفتاب
17:14:18 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز