جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

نمایش رادیویی «فرزند بهشت» در صدای مرکز قزوین
نمایش رادیویی «فرزند بهشت» در صدای مرکز قزوین
رادیو قزوین گوشه هایی از زندگی آیت ا... سید حسن موسوی شالی را در نمایش «فرزند بهشت» بازگو می کند. بگفته ی اکبری مدیر دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین این نمایش با هدف تبیین ویژگی های شخصیتی آیت ا... سید حسن موسوی شالی، اقدامات ایشان در...
نمایش رادیویی «سید شال» در صدای مرکز قزوین
نمایش رادیویی «سید شال» در صدای مرکز قزوین
رادیو قزوین گوشه هایی از زندگی آیت ا... سید حسن موسوی شالی را در نمایش «سید شال» بازگو می کند. این نمایش با هدف تبیین ویژگی های شخصیتی آیت ا... سید حسن موسوی شالی، اقدامات ایشان در طول حیات با برکتشان و همچنین نقش مبارزاتی ایشان در...

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آیت الله شالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:14:35 اذان صبح
06:39:55 طلوع آفتاب
12:22:14 اذان ظهر
18:05:05 غروب آفتاب
18:22:25 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز