جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

بیش از هشتاد درصد تعهدات دولت در خرید کشمش باغداران تاکستانی محقق شد.
بیش از هشتاد درصد تعهدات دولت در خرید کشمش باغداران تاکستانی محقق شد.
بیش از هشتاد درصد تعهدات دولت در خرید کشمش باغداران تاکستانی محقق شد.
فرماندار تاکستان با بیان این خبر گفت: برای خرید شانزده هزار تن کشمش، صد و دوازده میلیارد ریال یارانه دولتی به باغداران تاکستانی پرداخت شده است.

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ایرج حیدیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

04:09:42 اذان صبح
05:55:38 طلوع آفتاب
13:07:12 اذان ظهر
20:19:08 غروب آفتاب
20:38:51 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز