جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب قرآن.

افتخاری دیگر برای دارالمؤمنین
افتخاری دیگر برای دارالمؤمنین
نماینده ایران در مسابقات قرآن کویت را بیشتر بشناسیم
رتبه عالی صداوسیمای مرکز قزوین در ارزیابی های «شورای عالی قرآن رسانه ملی»
رتبه عالی صداوسیمای مرکز قزوین در ارزیابی های «شورای عالی قرآن رسانه ملی»
برنامه ی جزء خوانی قرآن کریم صداوسیمای مرکز قزوین در ارزیابی های «شورای عالی قرآن رسانه ملی» رتبه ی عالی را کسب کرد. بگفته ی اکبری مدیر دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین «شورای عالی قرآن رسانه ملی» برنامه ی جزء خوانی قرآن کریم...

محتوا با برچسب قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:28:01 اذان صبح
06:58:35 طلوع آفتاب
11:57:31 اذان ظهر
16:56:12 غروب آفتاب
17:15:06 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز