جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دولت نه حاکم است بر مردم و نه محکوم است به مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

05:26:20 اذان صبح
06:56:39 طلوع آفتاب
11:56:54 اذان ظهر
16:56:52 غروب آفتاب
17:15:42 اذان مغرب
اوقات به افق :

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز