امام صادق (ع) : عدالت از آبی که شخص تشنه به آن می رسد،شیرین تر است.

     
امروز : ۱۳۹۳/۰۹/۰۸