پیامبر اکرم(ص):از ما نیست کسی که با مسلمانی دغلکاری کند یا به او زیان رساند یا به او نیرنگ زند.

     
امروز : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱