پیامبر اکرم(ع) : بخشنده ترین شما پس از من،کسی است که دانشی بیاموزد،آنگاه دانش خود را بپراکند.

     
امروز : ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 
 
 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

 

 

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوش
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم
بیا به صلح من امروز در کنار من امشب
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
که تندرست ملامت کند چو من بخروشم
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن چو پند میننیوشم
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

مطالب مرتبط:
دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
961 days ago
دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
    دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید جلوه گلشن به باغ
درختان بین که چون مستان همه گیجند
961 days ago
درختان بین که چون مستان همه گیجند
  مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمدزمین سرسبز و خرم
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
962 days ago
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
    "حافظ " خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز
و بهاران را باور كن !
962 days ago
و بهاران را باور كن !
    باز کن پنجره ها را که نسيمروز ميلاد اقاقی ها را جشن
چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله
972 days ago
چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله
  تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم تبسمی کن و جان بین که چ