« بازگشت به سیاست و رسانه

عزیزان به گفتمان‌ها توجه کنیم

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
عزیزان به گفتمان‌ها توجه کنیم
پاسخ
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۰۹:۵۳

گفتمان
گفتمان ، واژه و مفهومی که برای تحلیل واقعیت های اجتماعی به کار می برند. صرف نظر از مبانی  معرفتی نظریه پردازان  فرا نوگرا، گفتمان ها در شکل دهی رفتارهای اجتماعی مؤثرند لذا فراتر از اشخاص و گروه های سیاسی باید به گفتمان ها توجه کرد امروزه با کمال تأسف عده ای خود را علاقه مند به امام خمینی معرفی می کنند اما در خلاف حرکت گفتمانی امام یعنی اسلام ناب محمدی(ص) که اسلام ظلم ستیز  و اسلام پابرهنگان و مظلومان جهان است عمل می کنند و مروج اسلام آمریکایی یعنی اسلام مرفهین بی درد و اسلام تقلبی هستند. برای رسیدن به قدرت از ابزارهای مختلف بهره می برند و سیاست آنان از سیاست دینی فاصله گرفته و در پوشش برخی ظواهر دینی و انقلابی، با نادیده گرفتن برخی از اصول محوری اسلام،سیاست بازی را پیشه ی خود ساخته اند.مروج اشرافی گری شده اند و با درهم آمیختن عناصری متعارض،درصددند تا قدرت را و ثروت را تصاحب کنند. به نام آزادی، بدترین شیوه های دیکتاتوری را برای از میان برداشتن رقیب به کار می برند.عزیزان به گفتمان ها توجه کنیم.

0 (0 آرا)